LM01004-115

日本版 SC Johnson Scrubbing Bubbles 可沖走廁所刷

日本版 SC Johnson Scrubbing Bubbles 可沖走廁所刷
? 日本直送低至 $99/套?
?  現貨
原價 $198,日本直送低至 $99/套?
唔洗$3.6/個? 又乾淨用完即可以冲走??
⭕貴為日本 SC Johnson 3大神器之一,到底個刷有咩咁巴閉啊?
首先佢專刷馬桶邊位,而且刷頭係即棄式,可以像紙巾一樣直接沖走, 內含清潔劑,刷完仲可以沖走,過程非常方便,超級衛生同乾淨。刷頭中的藍色?部分含有濃縮清潔劑,清潔馬桶/蹲便內壁。刷頭中的綠色部分?所含物質可以在一周內防止污漬粘在馬桶/蹲便內壁上。帶有特殊的支架,因此可以直立存放。
●如何使用可沖洗的馬桶刷
1⃣ 插入手柄,直到其咔嗒一聲組裝完畢。
2⃣ 沿箭頭方向推動藍色旋鈕以加寬頭部。
3⃣ 將帶有清潔劑的刷頭插入手柄的藍色尖端,然後沿箭頭方向拉動藍色旋鈕。 此時,請拉動旋鈕,直到聽到喀噠一聲將其牢固固定為止。
4⃣ 清洗座廁內部。
5⃣ 使用後,按箭頭方向推藍色旋鈕以取下刷頭。 將其丟入座廁沖走,或將其作為可燃垃圾處理。
▪ 一套包括: 一個手柄+刷座+28個刷頭
===========⚠️ 聲明 ⚠️=============
1. 本貨品為平行進口正貨
2. 聲明:所有帖文內容只作分享及參考用途。為免混淆視聽,所有商標或版權均屬有關商品品牌商標的持有人,敬請留意。
========================================