Ester-C ®️維他命 C 1000mg 勁量裝180粒

Category

Ester-C ®️維他命 C 1000mg 勁量裝180粒

🎉 美加勁減$158樽 (約6個月份量💪🏻)

📦 7月13日截單,10月初到港

Wow‼️ 美加勁減🎉 勁量裝180粒只係$158,平均每日$0.88 就可以增強免疫支持💪🏻💯

Ester-C ®️是一種獨特的突破性 C 配方🏆,含有天然代謝物。代謝物有助於增強白細胞對維生素 C 的保留,白細胞是免疫系統的重要組成部分。

Ester-C ®️水性製造可中和 pH 值,使其不帶酸性且對胃溫和❤️

🉐每天 1,000 毫克的劑量提供 24 小時的免疫支持💪🏻

突破性維生素 C 配方,有助於增強白細胞對維生素 C 的保留🥇

不帶酸性且對胃溫和❤️

每天 1,000 毫克的劑量提供 24 小時的免疫支持💪🏻

不含麩質、不含酵母、不含小麥、不含牛奶或牛奶衍生物、不含乳糖、不含大豆、不含雞蛋、不含葡萄柚、不含糖、不含人工色素、不含人工香料、不含鈉。

♨️建議使用:

成人每天服用一片(最好隨餐服用。)

😋 最佳食用限期(Best Before): JUN 2025

========⚠️ 聲明 ⚠️========

1. 本貨品為平行進口正貨

2. 聲明:所有帖文內容只作分享及參考用途。為免混淆視聽,所有商標或版權均屬有關商品品牌商標的持有人,敬請留意。

=====================