Kirkland Signature 黑朱古力芒果干580g

Kirkland Signature 黑朱古力芒果干580g
美加直送 $139包
等左超耐既黑朱古力芒果乾 Costco 終於有貨了
新包裝多30g,但價錢無變啊
超超好食呀 香濃幻滑既黑朱古力包裹住精選香噴噴既菲律賓芒果亁,唔太甜  簡直味蕾嘅享受  580g勁大包 不含麩質,大人小朋友都鍾意食
  香濃幻滑黑朱古力
  香噴噴既菲律賓芒果亁
  唔太甜
  味蕾嘅享受
  不含麩質
  580g勁大包
  最佳食用日期(Best Before): 2024年8月
=========== 聲明 =============
1. 本貨品為平行進口正貨
2. 聲明:所有帖文內容只作分享及參考用途。為免混淆視聽,所有商標或版權均屬有關商品品牌商標的持有人,敬請留意。
==========================================