MADE GOOD有機迷你燕麥脆脆(已截單)

Category
MADE GOOD有機迷你燕麥脆脆
? 超抵價 $128包,2包或以上$118包
? 10月11日截單,12月尾到港
好多客人食完都要加單MADE GOOD有機迷你燕麥脆脆?
一包2款味道: 碎朱古力味同混合莓果味,超好食?一口一塊?
瘋魔美加有機食品品牌MADE GOOD,榮獲咗美國USDA有機認證?
瘋魔美加有機食品品牌MADE GOOD?
24g x20包 (碎朱古力味x10+ 混合莓果味x10)
一口一塊?
不含一般致敏源,麩質敏感嘅人都食得??
加拿大製造
最佳食用限期(Best Before):2022年8月
=========== 聲明 =============
1. 本貨品為平行進口正貨
2. 聲明:所有帖文內容只作分享及參考用途。為免混淆視聽,所有商標或版權均屬有關商品品牌商標的持有人,敬請留意。
============================================