Metamucil 纖維補充軟糖 180粒

Category
Metamucil 纖維補充軟糖 180粒
🎉 美加勁減 HK$289樽
✈️ 5月23日截單,7月初到港
🏖夏天又嚟喇,著件薄啲嘅衫都怕啲肉肉唔小心跑咗出嚟😣要健康瘦身就食佢啦😍
好多人都唔鐘意飲纖維粉😥,Metamucil 出左纖維補充軟糖,簡單又好味💯
🏆Metamucil 纖維軟糖來自銷售排名第一的纖維補充品牌製造商。
✅ 無糖
✅ 只需服用三顆美味的 Metamucil 纖維軟糖,即可為您的飲食增添 5 克纖維❗
✅ 植物性纖維混合:Metamucil 軟糖含有植物性纖維混合物,包括纖維素,共同創造出獨特的纖維混合物,可幫助您實現纖維攝入目標。
✅ 促進消化平衡的益生元:Metamucil 纖維軟糖與您的身體自然合作,幫助餵養腸道中的好細菌
✅ 幫助建立和維持健康的消化系統
📦 180粒 (20-30天份量)
推薦劑量:每天 3 次,每次2-3 粒軟糖
😋 最佳食用限期(Best Before): 2025年3月
========⚠️ 聲明 ⚠️=========
1. 本貨品為平行進口正貨
2. 聲明:所有帖文內容只作分享及參考用途。為免混淆視聽,所有商標或版權均屬有關商品品牌商標的持有人,敬請留意。
===========================